<< Terug naar overzicht

Alles wat u moet weten over de Wet Kwaliteitsborging in de bouw 

Sinds 1 januari 2024 is in Nederland de Wet Kwaliteitsborging in de bouw van kracht. Vanzelfsprekend houd ik, samen met onze partners, mezelf hier mee bezig als kwaliteitsborger. In deze blog leest u daarom alles over wat u moet weten over de Wet Kwaliteitsborging in de bouw.

Wat is de Wet Kwaliteitsborging in de bouw?

Het doel van de wet kwaliteitsborging is het verhogen van de kwaliteit en veiligheid bij verschillende bouwprojecten door middel van een vernieuwd toezicht en controlesysteem. De verouderde manier waarbij de gemeentes zich bezighielden met de controle is namelijk herzien. 

Met de ingang van de Wkb zijn bouwondernemingen zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun werk. Hierbij is het mogelijk dat 3e onafhankelijke partijen als kwaliteitsborger de toezicht en de controle eerder in het proces op zich nemen. 

wet-kwaliteitsborging-in-de-bouw

Wat houdt de Wkb precies in?

Met dit nieuwe systeem wordt de controle dus verlegd naar onafhankelijke kwaliteitsborgers. In plaats van op een later moment deze check uit te voeren zal dit gebeuren aan de hand van het ontwerp en tijdens de werkzaamheden op de bouwplaats. 

De aannemer is dan verantwoordelijk voor de gevolgen van eventuele gebreken en de klant kan de aannemer dwingen deze op te lossen. Hierbij is de aannemer verplicht te melden of hij/zij verzekerd is tegen een mogelijk faillissement als gevolg van deze gebreken. Wanneer de kwaliteitsborger deze gebreken tegenkomt kan de bouw tijdelijk stil worden gelegd. 

De wet geldt in eerste instantie alleen voor bouwprojecten in de laagste klasse. Hierbij kunt u denken aan eengezinswoningen of kleinere bedrijfspanden. Vanaf 1 januari 2025 zal er ook gekeken worden naar wat de mogelijkheden zijn voor grotere bouwprojecten.

Kortom: Waarom is de Wkb belangrijk?

  1. Verbetering van de bouwkwaliteit: Bouwondernemingen hebben meer verantwoordelijkheid gekregen voor de kwaliteit van hun werk. Hierdoor is de kans op bouwfouten een stuk kleiner dan voorheen. 
  2. Versterking van de positie van de consument: Door de invoering van deze nieuwe wet hebben consumenten meer zekerheid gekregen. Ze mogen er namelijk op vertrouwen dat de controles die worden uitgevoerd door onafhankelijke partijen en stuk beter verlopen dan bij de controles van de gemeente. 
  3. Efficiënter bouwproces: Doordat bouwondernemingen niet meer afhankelijk zijn van gemeentes kunnen ze een stuk sneller te werk gaan. Dit verhoogt de efficiëntie tijdens het proces. 

Hoe kan JB Bouwbegeleiding u helpen?

Als kwaliteitsborger zien wij erop toe dat uw bouwproces goed en volgens de regels verloopt. Door het ontwerp op verschillende punten te toetsen en het bouwproces nauw te volgen, zorgen we ervoor dat de kwaliteit van uw bouwproject een stuk hoger ligt dan voorheen. Wij zijn de schakel tussen u als consument en de aannemer. Neem voor meer informatie contact met ons op. 

wet-kwaliteitsborging-in-de-bouw
<< Terug naar overzicht