Bouwborging

Met de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) komen er maatregelen om de kwaliteit in de bouw te verbeteren en de positie van de particuliere en zakelijke consument in de bouw te beschermen:

  • Particulieren en bouwers die met een verbouw van de woning of het bedrijfspand willen starten, zijn straks verplicht om een onafhankelijke en gecertificeerde kwaliteitscontroleur in te schakelen. Dit wordt een kwaliteitsborger genoemd.
  • De kwaliteitsborger toetst het bouwplan op risico’s en controleert op de bouwplaats of het werk aan alle wettelijke bouwvoorschriften voldoet.
  • Deze controle en toetsing gaat met een digitale tool waar de kwaliteitsborger voor gecertificeerd is.
  • Uitgebreide vergunningsaanvragen zijn niet meer nodig. Een beperkte omgevingsvergunning is straks voldoende. U hoeft niet meer te wachten op de goedkeuring van de bouwtechnische kwaliteit van het plan. Niet bij de eerste aanvraag en ook niet bij tussentijdse wijzigingen.
  • De verdeling van de aansprakelijkheid bij eventuele verborgen gebreken wordt verbeterd. Het versterkt de positie van de opdrachtgever van de verbouwing.

De Wet Kwaliteitsborging heeft drie doelen:

  • verbeterde (borging van de) bouwkwaliteit
  • verbeterde positie van de consument
  • stimuleren van kwaliteitsverbetering en faalkostenvermindering

De kwaliteitsborger van JB bouwbegeleiding loodst u door de bouwprocedure heen en voert voor u de onafhankelijke controle uit. Heeft u vanaf januari 2024 verbouwplannen en na het lezen van de bovenstaande informatie vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u met veel plezier verder.